ภาพออฟไลน์


<h3>ฉากโขน : ไม่ทราบตอน (4)</h3>

รายละเอียด :

ภาพร่างฉากโขน ฉากภูเขา (เขาอัญชัน)

  • ISBN : -
  • สถานที่เก็บเอกสาร : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัสเอกสาร: ภ สบ 22 (1-24) (5) ชื่อไฟล์ดิจิทัล: NAT-P024189.jpg ชื่อชุด: ฉากโขน (นายโหมด ว่องสวัสดิ์)
  • ลิขสิทธิ์ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง