ภาพออฟไลน์


<h3>โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกากนาสูรลักข้าวทิพย์ </h3>

รายละเอียด :

โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนกากนาสูรลักข้าวทิพย์ ศรีสุขนาฏกรรม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  โดย กรมศิลปากร
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง