ภาพออฟไลน์


<h3>ภาพปก โขนชุด \"ศึกวิรุญจำบัง\" พร้อมด้วยระบำ \"เบิกโรง ชื่อ เริงอรุณ\"</h3>

รายละเอียด :

โขนชุด \"ศึกวิรุญจำผัง\" พร้อมด้วยระบำ \"เบิกโรง ชื่อ เริงอรุณ\" กรมศิลปากรนำออกแสดงทุกศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ณ โรงละครศิลปากร

  • ISBN : -
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : กรมศิลปากร
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2493
  • สถานที่เก็บเอกสาร : หอสมุดดำรงราชานุภาพ Damrong Rajanupab Library
  • ลิขสิทธิ์ : กรมศิลปากร
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง