ภาพออฟไลน์


<h3>โขนศาลาเฉลิมกรุง</h3>

รายละเอียด :

โขนศาลาเฉลิมกรุง การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญสมร รอบสื่อ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง