ภาพออฟไลน์


<h3>งานแถลงข่าวโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ </h3>

รายละเอียด :

งานแถลงข่าวโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์  ตอนพิเภกสวามิภักดิ์ ที่จะจัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre ในเดือน พฤษจิกายน 2561 ภาพงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง