แผ่นวิดีทัศน์


รายละเอียด :

สาธิตการเรียนการสอนนาฎศิลป์ไทยขั้นสูง โขน ตัวพระ - ตัวนาง โดยบุคลากรจากกรมศิลปากร

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (VCD)
  • ลิขสิทธิ์ : บริษัท 95 ธุรกิจ จำกัด 730 สามเสน ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-2412423, 02-2415341, 081-5885858
  • ที่มา : http://www.95business.com
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง