ภาพยนตร์


รายละเอียด :

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพและเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประจำปี 2556

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : Siammelodies
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2558
  • ลิขสิทธิ์ : บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง