ภาพยนตร์


รายละเอียด :

การแสดงโขน ตอนสุครีพถอนต้นรัง โดยกรมศิลปากร

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : it culture
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2559
  • ลิขสิทธิ์ : กรมศิลปากรเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง