ภาพยนตร์


รายละเอียด :

เสรี หวังในธรรม เล่าความรู้เกี่ยวกับโขน เช่น เรื่องรามเกียรติ์ แนะนำตัวละคร โดยมีตัวละครต่างๆออกมายืนประกอบการบรรยาย และการรำโดย พระราม นางสำมนักขา สุครีพ ทศกัณฐ์ เพลงเสมอ

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : nattsweety
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2555เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง