ภาพยนตร์


รายละเอียด :

การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ในด้านของ ประวัติ ที่มา พัฒนาการ เทคนิคพิเศษ ของการจัดสร้าง โขนพระราชทาน

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : one31 (ช่อง one)
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2558
  • ลิขสิทธิ์ : ONE Channelเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง