ภาพยนตร์


รายละเอียด :

การอธิบายการทำหัวโขน โดย สำเนียง ผดุงศิลป์

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : SACICTchannel
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2559
  • ลิขสิทธิ์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง