หนังสือ


<h3>รายการ \\"ศรีสุขนาฏกรรม\\" ครั้งที่๗๙</h3>

รายละเอียด :

จัดแสดง ณ โรงละคอนแห่งชาติ วันศุกร์ที่๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

  • ISBN : -
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : กรมศิลปากร
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2525
  • สถานที่เก็บเอกสาร : อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย
  • ลิขสิทธิ์ : อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง