บทความ


<h3>อุปกรณ์ประกอบการแสดงโขน (ตอนที่ 3) </h3>

รายละเอียด :

กล่าวถึงอุปกรณ์ในการแสดงโขน เช่น ตอนศึกวิรุญจำบัง จะมีตาข่ายเพชร ผ้าพยนต์ ม้า และการแสดงตอนอื่นๆ มีอุปกรณ์เช่น ราชรถ กลด กล่องดวงใจ ตลอดจนเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : บทความ (วารสารไทย; 2542 ปีที่19 ฉ.71 กค. – กย. 42 หน้า 42 -47)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : วารสารไทย
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2542
  • สถานที่เก็บเอกสาร : กรุงเทพมหานคร
  • ลิขสิทธิ์ : วารสารไทย
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง