บทความ


<h3>โขนเฉลิมพระเกียรติ หนุมานชาญกำแหง</h3>

รายละเอียด :

การแสดงโขน ตอน หนุมานชาญกำแหง ในโรงละครศาลาเฉลิมกรุง โดยเป็นการเล่าเรื่องรามเกียรติ์โดยจับเอาชีวประวัติของหนุมานมาเป็นแกนเรื่อง

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : บทความ (วารสารวงการครูปีที่ 9 ฉ.1 มค.-มิย. 2559 หน้า 131-152)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2559
  • สถานที่เก็บเอกสาร : กรุงเทพมหานคร
  • ลิขสิทธิ์ : บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง