หนังสือ


<h3>โขน มารซื่อชื่อพิเภก</h3>

รายละเอียด :

สูจิบัตรการแสดงโขน ตอน มารซื่อชื่อพิเภก การแสดงประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 31 มค. 2556 ประกอบด้วย บทโขน ภาพการแสดง และผู้แสดง รายชื่อผู้แสดงและผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาพผลงานภาพระบายสีของเด็ก ชื่อหัวข้อ การแสดงของฉัน

  • ISBN : ไม่ปรากฏ
  • รูปแบบ : หนังสือ
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2555
  • สถานที่เก็บเอกสาร : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง