หนังสือ


<h3>บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม 1</h3>

รายละเอียด :

เล่าเรื่องการเผยแพร่รามายณะสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วรรณรามเกียรติ์ก่อนฉบับพระรามนิพนธ์ ร.1 บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งแต่สดุดีพระเกียรติ ดำริทรงพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน จนถึง ทศกัณฐ์พาสีดาไปไว้ที่อุทยานกรุงลงกา

  • ISBN : 9742552878
  • รูปแบบ : หนังสือ
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : กรมศิลปากร
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2540
  • สถานที่เก็บเอกสาร : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง] ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ลิขสิทธิ์ : กรมศิลปากร
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง