แผ่นวิดีทัศน์


รายละเอียด :

การแสดงโขนพระราชทาน ตอนตอนรามาวตาร งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ. เวทีกลางแจ้งที่ 1 ด้านทิศเหนือ ของสนามหลวง

  • ISBN : -
  • รูปแบบ : ภาพเคลื่อนไหว (วิดีทัศน์) (สื่อออนไลน์)
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : SpringNews
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2560
  • ลิขสิทธิ์ : SpringNewsเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง