ภาพออฟไลน์


<h3>โขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙</h3>

รายละเอียด :

พระนารายณ์ และพระลักษมี รำเพลงหน้าพาทย์บาทสกุณี การแสดงโขนพระราชทาน ตอน รามาวตาร ในการแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

  • ISBN : -
  • ผู้ผลิต/ผู้พิมพ์ : ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์
  • ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) : 2561
  • ลิขสิทธิ์ : ศิวพล โกศลสิริเศรษฐ์
  • ที่มา :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง